Popesti

Redan i början av nittio-talet började FCE engagera sig i den statliga institution, som finns i byn Popești. Det kallades barnhem och under en period fanns där över 200 barn i skolåldern. FCE gjorde en omfattande renovering av skolbyggnaden och har även varit med i upprustningen av det sk sovhuset.

En viktig insats från FCE har varit och är att se barnen och ge dem uppmärksamhet och kärlek. Detta sker genom gruppverksamhet, uppbyggande av relationer och meningsfulla aktiviteter. Här är sommarlägren till stor hjälp.

”Barnhemmet” är numera uppdelat i två enheter; skola och internat. Många barn åker till sina familjer på lov. Andra, som flyttat ut från Popești till andra skolor, kommer ”hem” till Popești på loven.