Stödboendet Brândușa

Sedan år 2000 har ungdomar flyttat ut från FCE:s transithem för att klara sig på egen hand. Att hyra lägenheter i stan har visat sig svårare än beräknat. Pga sin uppväxt på barnhem behöver de ytterligare en sluss ut i samhället.IMG_2156

Stödboendet blev färdigt för inflyttning den 1 mars 2009 och var från början ett projekt i samarbete med staten. Det är en stor träbyggnad på en vacker plats i Marghita. Ett trettiotal ungdomar samt några familjer bor där och man har möjlighet att bo där ca två år. De måste arbeta och betala en summa för boendet och maten. De ska också sätta undan pengar under tiden de bor i stödboendet och det är en hjälp för dem den dag de flyttar ut.

IMG_2154Minst en personal finns hela tiden tillgänglig för de boende och deras frågor. Målsättningen med stödboendet är att på kristen grund ge ungdomarna ett fortsatt stöd för att kunna stå på egna ben, att lära dem att behålla ett arbete och att bli accepterade i samhället – att ge dem livskvalité. Familjerna som bor där, behöver en lugn plats där de kan komma ur de svårigheter de av olika anledningar hamnat i.