På egna ben

Projektet kom till då de första ungdomarna, vilka alla var pojkar, flyttade ut ur transithemmen för att stå på egna ben. FCE:s mål är att varje person ska integreras i samhället och så småningom klara sig själv. Den som blivit övergiven och sviken behöver hjälp med att se sitt värde och lära sig att lita på andra. FCE:s dröm är att se dessa ungdomar hela inombords, så att de kan förstå att de är älskade av Gud och människor och att de ska kunna älska tillbaka och i sin tur hjälpa andra människor. Några har gift sig och bildat familj.1602067_838408129507053_4959564411236192096_o

År 2000 fick några unga män hjälp att köpa eget hus eller lägenhet. Det visade sig vara svårt för dem att dels bo ensamma och att klara ansvaret fastän anställda och volontärer från FCE gav mycket hjälp och stöd. Snart steg hus- och lägenhetspriserna och det blev inte längre möjligt med några fler köp.

Då ungdomar flyttat ut ur transithemmen har de fått hjälp att söka bostad och att sköta sitt jobb och  sin ekonomi. Låga löner och höga levnadskostnader är svårt att få att gå ihop. Ungdomarna har uppmuntrats att förkovra sig på olika sätt och att hela tiden ta emot den hjälp och rådgivning som FCE erbjudit. De har fått undervisning i moral och etik och hur man ska leva för att bli accepterad i samhället.

IMG_2162FCE kan erbjuda en trygg mötesplats, den kristna ungdomsgården Klubben. Den är öppen tre kvällar i veckan och där fördjupas relationer med varandra, med vuxna och med Gud.

2009 öppnades stödboendet Brândușa, som är ytterligare en sluss ut i samhället då ungdomarna flyttar ut från transit/familjehemmen. Det är en möjlighet att få ännu mera hjälp till att så småningom stå på egna ben.

De som flyttade in på stödboendet 2009 flyttade ut 2011 för att ge plats för nya ungdomar och de bor i lägenheter, men med fortsatt tät kontakt med anställda och volontärer från FCE.