Ungdomar

Ungdomar som vuxit upp på barnhem och internatskolor har ofta en svår situation. De har vuxit upp utan att lära sig grundläggande kunskaper som uppförande, personlig hygien, städning, matlagning etc. De är utsvultna på många sätt, både fysiskt och känslomässigt, och är inte rustade för att klara sig på egen hand i samhället.

IMG_2157FCE har flera projekt som inriktar sig speciellt på dessa ungdomar, för att hjälpa dem växa, förstå att de är värdefulla och bli självständiga individer.