Storkök

I anslutning till FCE:s ungdomsgård Klubben finns ett storkök. Sedan februari 2008 lagas där mat varje dag, som körs till FCE:s olika projekt, dvs särskolorna, dagcentret, de fem familjehemmen och stödboendet Brândușa. Det handlar om drygt 100 portioner/dag.

På sommaren lagas även mat till lägren, som hålls i Chișlaz ca 20 km från  Marghita.