Familjer

1998 började flyttade de första barnen från Casa Albă och även Cadea till sina biologiska familjer.
Där det var fattigdom och behövdes hjälp gick FCE in och stöttade. En lista på fattiga familjer upprättades och den blev med åren allt längre då FCE kom i kontakt med familjer med stora behov. Det gällde särskilt dem som hade någon funktionshindrad i familjen.

Runt år 2008 var det nära 100 familjen samt en hel by med lika många, som fick hjälp i form av mat- och klädpaket. Under åren har många fått hjälp med med att söka bidrag, bygga till huset eller annat som förbättrat levnadsvillkoren.

IMG_5553Målet är att man inte ska behöva hjälp längre och så har skett i en del fall, men genast kommer andra med ansökningar. Många familjer har det mycket svårt. Pga både personalbrist och ekonomiska problem har FCE den senaste tiden gjort utvärderingar och dragit ned på hjälpen. Ett fyrtiotal familjer får mat- och klädpaket tre gånger om året, men FCE kan i nuläget inte hjälpa till med andra problem.