Integreringsprojekt

DSCN8119Med Erikshjälpen som partner startade FCE 2016 ett integreringsprojekt i Marghitas största romerbosättning.

Människorna där lever under existensnivå. Där råder svåra förhållanden med brist på acceptabel infrastruktur och många saknar det elementära för dagen.

Stor arbetslöshet, kriminalitet och för många barn som inte går till skolan. Tack vare projektet har förhållandena förbättrats något, framförallt går många fler barn i skolan och däri ligger en stor chans att bryta den onda cirkeln av analfabetism och arbetslöshet.

BQRX7966

Det handlar inte om snabba förändringar till det bättre, men med metoden att ge hjälp till självhjälp och att förändra mentalitet från hopplöshet till möjligheter, så förbättras sakta förhållandena för människorna i romerbosättningen Tudor i Marghitas utkant.

 

FCE öppnade 2017 en secondhand-butik i Marghita där personer från bosättningen fått jobb. Dessa och deras familjer har fått en helt ny situation och får vara modeller för de andra.IMG_0554

I bosättningen byggs ett Hygiencenter och ett Aktivitetshus, som beräknas kunna börja användas våren 2019 till ett stort lyft för alla som bor i området.