Poiana verde

Transithemmet i Poiana öppnades sommaren 2001 och där fanns plats för sex ungdomar med ett rum för var och en. Hemmet hade en stor trädgård med plats för höns, kaniner och hundar.

Sedan 2009 är transithemmet i Poiana ett familjehem för barn i blandade åldrar. Föräldraparet heter Rafael och Aniko Guias.

20

Familjen bor sedan mars 2014 i ett nybyggt hus inne i Marghita. Detta nybygge blev möjligt tack vare fantastiska volontärsinsatser från Sverige samt öronmärkta donationer och skänkt byggmaterial.