Poiana verde

Transithemmet i Poiana, ca 7 km från Marghita, öppnades sommaren 2001 och där fanns rum för sex ungdomar. Hemmet hade en stor trädgård med plats för höns, kaniner och hundar.

2009 blev transithemmet i Poiana ett familjehem för barn i blandade åldrar och 2014 flyttade familjen till ett nybyggt hus i Marghita. Familjehemmet fick då namnet Poiana Verde. Byggnaderna i byn Poiana används numera som boende för familjer, som varit hemlösa.

20

Byggandet av det nya familjehemmet, som fått namnet Poiana Verde, blev möjligt tack vare fantastiska volontärsinsatser från Sverige samt öronmärkta donationer och skänkt byggmaterial.

Sedan 2016 är Ghița och Adela Podina familjehemsföräldrar och i hemmet finns fem placerade barn.

Poiana