Särskola

 

IMG_2145I samarbete med skolmyndigheterna startade FCE en särskola i Marghita. FCE renoverade byggnaden, som tillhör en av Marghitas skolor och den första klassen togs emot 2001. Det var unikt att funktionshindrade barn integrerades i vanlig skolmiljö. Många familjer i och runtomkring Marghita är tacksamma för möjligheten att sända sina barn till skolan.

Barnen har olika funktionshinder och inlärningen anpassas efter varje barns möjligheter och svårigheter. FCE ordnar skolskjuts till och från skolan varje dag. FCE står också för resurspersonal, lokalvård samt inredning och skolmaterial. Barnen serveras frukost och lunch, som kommer från FCEs storkök och betalas av kommunen. IMG_2144

 

Då en ny klass tillkom varje läsår, fick nya salar inredas. Till slut blev det för trångt och från hösten 2009 finns särskolans lägre klasser i Casa Albas lokaler.

2012 tillkom även särförskolan. Från att tidigare ha haft tillgång till en annan lokal i stan, finns den numera i Casa Albas lokaler den också. Sammanlagt finns ca 50 elever i särskolan i Marghita.

På relativt kort tid har förbättringar skett för funktionshindrade barn och det är i dag svårt att tänka sig att så sent som i början av år 2000 hölls många av dessa barn gömda i sina hem eller på institutioner.