Fosterhemsplacering

Ett tjugotal barn, som bott på Casa Alba, är placerade i fosterhem. Familjerna har sin lön från FCE och tät kontakt upprätthålls.

Casa Alba var en bra plats, men det är ännu mycket bättre för ett barn att bo och utvecklas i en familj!

En del av de barn som övergavs som små, hämtades hem av sina biologiska föräldrar. Andra har adopterats och en del bor i FCE:s familjehem. Barnen har fått med sig ett album med foton från sin första tid i livet samt film och anteckningar om deras utveckling. Detta är viktigt för barnen och även de nya föräldrarna.