Dagcenter

De funktionshindrade ungdomar, som slutade Särskolan efter tio klasser, hade ingenstans att gå på dagarna för att få en meningsfull sysselsättning. Därför beslutade FCE att starta ett Dagcenter hösten 2011.

IMG_9086Detta skedde i stor enkelhet och i Casa Albas bottenvåning iordningställdes en syateljé, en sal för tillverkning av gratulationskort mm samt en liten matsal och pentry.

En anställd fick utrusta Dagcentret med det som fanns till hands och så fick hon ta emot ett tiotal ungdomar med olika funktionshinder.

Dagcentret har sedan dess utvecklats och hjälpt dessa ungdomar att se sitt värde. Fler ungdomar har kommit till och också fler anställda.

Hösten 2013 inreddes, tack vara holländska Rotary, en befintlig byggnad på FCEs område till ljusverkstad. Alster från Dagcentert säljs vid olika tillfällen i stan, till besökande och även i andra länder. Inför större säljtillfällen kommer volontärer från en närliggande skola och hjälper till att tillverka vackra saker.

IMG_2160Holländska Rotary sponsrade också den nybyggnad, som växte fram på två månader våren 2014. Den ligger på FCEs område, så nu är verksamheten samlad. Den byggnaden består av två skänkta baracker och ett nybygge intill FCEs snickeri.

En del av de ungdomar, som kommer till Dagcentret bor i FCEs projekt, medans andra bor i sina familjer i och runt Marghita.