Casa Silvia

Då barn flyttade ut från Casa Alba, blev barn med funktionshinder kvar. För att möta deras behov öppnades ett hem i Marghita 2003.

Den engelska organisationen Prospects ville också göra någonting för barn med funktionshinder och köpte det hus i Marghita, som FCE renoverade.

Silvia, som var ett av de första barnen som kom till Casa Alba, fick ge namn åt hemmet Casa Silvia (Silviahemmet). Där finns plats för sju barn och ungdomar med olika funktionshinder och de tas väl omhand av kvalificerad personal. De flesta av barnen och ungdomarna går i särskolan eller på FCE:s Dagcenter.

IMG_2155