Casa Alba

1996 öppnade FCE Casa Alba (Vita Huset). 24 övergivna pojkar och flickor flyttades då från sjukhusets barnavdelning till sitt nya hem. Sedan dess har många barn, var och en med sin egen tragiska historia, bott på Casa Alba. De flesta av dem har kommit från sjukhuset, medan andra lämnats direkt på Casa Alba av sina föräldrar, som av någon anledning inte kunde ta hand om dem.

Casa Alba var tänkt som ett tillfälligt bra hem, tills barnet fick komma till ett permanent hem; den biologiska familjen, adoptivfamilj, fosterhem eller familjehem. Tidigare blev många barn adopterade till andra länder, men sedan juni 2004 är internationella adoptioner inte längre möjliga.

Casa AlbaDå barnen bodde på Casa Alba gav personal och volontärer barnen den kärlek, trygghet och stimulans de behövde. Det fanns plats för 24 barn och de var uppdelade på sex rum med en ansvarig personal för varje rum.

Efter stoppet för internationella adoptioner blev flera barn kvar längre tid på Casa Alba än vad som var tänkt. Små barn fick inte längre tas emot, så åren 2005 – 2009 var barnen i 6 – 10 årsåldern och gick i förskola och skola.

Sommaren 2009 lyckades FCE få fram familjer till alla barnen och drömmen om en familj till varje barn hade gått i uppfyllelse! Flera av barnen fick fosterfamiljer, några placerades i FCEs familjehem, fem flickor tex fick sitt hem i det nyöppnade familjehemmet Casa cu flori, medans andra barn idag är adopterade.

En grupp av fem pojkar blev sedan adopterade av utländska volontärer, som bott i Rumänien 5 – 10 år och kunnat göra nationella adoptioner. Klicka på länken nedan för att läsa Helenas historia!

http://gallery.mailchimp.com/7b4013dbef3aef9dd7636b299/files/Nyhetsbrev_Augusti_2012.pdf