Barnsjukhuset

Många barn har övergetts av sina föräldrar. En del har lämnats kvar på BB, andra har tagits till sjukhuset för att de varit sjuka och har sedan blivit kvar. Mammorna är oftasts unga och okunniga om skadorna barnen får av att bli övergivna och av att växa upp på barnhem i stället för i sin familj. Tillsammans med okunskap är fattigdom och alkoholism ofta orsaker till att föräldrarna inte behåller sina barn.

Sedan 1991 har FCE arbetat för att förbättra förhållandena för barnen på sjukhuset i Marghita. Barnavdelningen renoverades och utrustades med nya sängar, kläder och leksaker. Kanske ännu viktigare var att FCE började visa personal och volontärer vikten av att röra vid barnen, leka med dem och stimulera dem, så att de skulle växa och utvecklas.

Tidigare flyttades övergivna barn till Casa Alba, som öppnades 1996. Sedan 2005 får inte barn under två år placeras på en institution. Antalet övergivna barn har minskat, pga att det är svårare att lämna barn på sjukhus och att sjukhuset har socialassistenter, som kollar upp hemförhållandena och då det är nödvändigt placeras barn i fosterhem.