After school – läxhjälp för barn från fattiga familjer

FCE vill ge barn i fattiga familjer en chans att gå i skolan! Rumänien har allmän skolplikt, men alltför många barn går bara sporadiskt eller inte alls i skolan och analfabetismen är stor.

IMG_9345Många föräldrar har inte möjlighet att köpa skoluniform och annat som krävs, i många hem finns inte möjlighet till tillfredsställande hygien, inte mat att skicka med barnet till skolan och i de fall där föräldrarna inte själva gått i skolan kan de inte hjälpa barnet med läxorna.

Skoldagarna är ganska korta, men barnen har flera timmars skolarbete i hemmet.

För att komma ur fattigdomen, få arbete och bli accepterade i samhället måste barnen gå i skolan och få utbildning.

FCE har sett behoven och drömt om att driva ett After School projekt. I september 2013 blev det möjligt att starta ett försöksprojekt och snart märktes goda resultat för de 16 barn, som fick chansen.

Tack vare att de fick mat, kläder, skolmaterial och hjälp med sina läxor, kunde de gå i skolan! Allt detta gör att de har chans till integrering i samhället.

I början 2014 inleddes ett samarbete med svenska Erikshjälpen och i september utökades verksamheten, nu med fullt stöd av Erikshjälpen. Ca 30 barn i åldrarna 5 – 13 år kommer nu till FCEs Utbildningscenter, som är förlagt till stödboendet Brăndușa´s övervåning.IMG_8740

Barnen hämtas före eller efter skolan, beroende av om de går i skolan eftermiddag eller förmiddag. 

Anställda lärare och annan kompetent personal tar hand om dem. Barnen får mat och individuell läxhjälp. De har också möjlighet att duscha och tvätta sina kläder. Barnen har också andra aktiviteter på dagarna där även lek och utflykter ingår samt läger på somrarna.

Föräldrar kan få materiell hjälp, de får stödsamtal och motiveras att låta barnen gå i skolan. Kommunen och skolorna där barnen kommer ifrån är mycket positiva till projektet.

fattiga-familjer-21

 

En uppföljning av detta projekt är att öppna en ”hygienstation” i en av de romerkvarter, som barnen kommer ifrån.

 

 

Se nedan ett filmklipp från After school!