Äldre

FCE har ett samarbetskontrakt med en statlig institution i byn Ciutelec ca 15 km från Marghita. Det har tidigare varit ett ålderdomshem, vilket är ovanligt i Rumänien eftersom äldre människor vanligtvis bor hos sina anhöriga.

Idag är det ett hem med ett sjuttiotal platser för vuxna med olika slags funktionshinder. De är placerade där för att de antingen inte har några anhöriga eller för att dessa inte har möjlighet att ta hand om dem. Många har varit på institution hela livet.

Sedan början av 90-talet har en grupp från FCE besökt hemmet varje vecka för att hålla en andakt, bjuda på enkelt fika och umgås med de boende. För den som känner sig ensam upplevs den kontakten viktig och upplevs positiv både för de boende, personalen och för besökarna.

Ett ekumeniskt kapell finns på området, vilket FCE:s besöksgrupp får använda. De vill dela med sig av Guds kärlek och ge ett hopp om en plats där ”Gud ska torka alla tårar, döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta.”

Dopförättningar och begravningsgudstjänster har ordnats för dem som inte har några anhöriga. Då det är möjligt ordnar FCE utflykter. Det kan vara ett besök i en kyrka, hälsa på i lägergården, att komma till FCE:s ungdomsgård Klubben i Marghita eller att bara ”gå på stan”. För den som har svårt att komma ut är detta mycket uppskattat!