Projekt

 

Projekt

FCE har flera projekt i och runt Marghita. Varje projekt har en projektledare, som gör verksamhetsplan och budget för sitt projekt. En ledningsgrupp på fyra personer sköter den dagliga verksamheten. FCEs styrelse har det övergripande ansvaret och beslutar om FCEs projekt och inriktning.