Projekt

IMG_2150FCE har flera projekt i och runt Marghita, vilka alla tillkommit för att möta konkreta behov. I varje projekt finns det en person som är projektansvarig. Projekten utvärderas hela tiden för att vara så effektiva verktyg som möjligt. Varje år går FCE:s styrelse noggrannt igenom de olika projekten och ansvarig person får lägga fram en skriftlig rapport om hur arbetet utvecklats under året.

IMG_2153

 

FCEs styrelse har ett tiotal medlemmar från Rumänien, England, Holland och Sverige. Ledningsgruppen, som sköter det dagliga arbetet i Marghita, Rumänien, består av president och direktör. Till sin hjälp har de en administrativ grupp bestående av ytterligare fem personer.

 

FCE har samarbetskontrakt med statliga institutioner, vilket innebär att FCE stöder de boende på dessa institutioner med besök, utflykter och i mån av tillgång även materiell hjälp.

Se nedan en informationsfilm från 2014.