Presentation av medverkande Linnea Linder

Linnea Linder – Kom på besök till Marghita första gången sommaren 2007, tillsammans med en grupp tonåringar från Elimkyrkan (numera Korskyrkan)i Götene.

2011 åkte hon tillbaka till Marghita men denna gång som volontär i sammanlagt 10 månader. Hon jobbade på särskolan samt var en resurs på FCE:s ungdomsgård ”Klubben” där hon bl.a erbjöd pianolektioner till ungdomarna. Hon var ett gott föredöme och en uppskattad vän till FCE:s ungdomar.

Efter det har Linnea hälsat på i Marghita flera gånger, som t.ex våren 2014 då hon reste tillsammans med en grupp tonåringar från Hjortensbergskyrkan i Nyköping, där hon numera jobbar som ungdomsledare.

Linnea har en stämma av guld som vi kommer få lyssna till på kvällssamlingen.Linnea