Blog

6 okt kl 12:15 Sopplunch i Lindesbergs Församlingshem

Madelen Svensson berättar om EFI.s arbete i Rumänien och visar bilder.

Sön 4 okt kl. 10:00 Informationsmöte för EFI Fadder i Åsarps Missionskyrka

Simon Danielsson och Martin Königsson visar bilder och informerar om EFI:s arbete i Rumänen.

Ostkakefest i Skillingaryd sön 8 nov kl. 15:00

Rumänienvänner!

Välkomna på ostkakefest i Missionskyrkan i Skillingaryd söndagen den 8 november kl. 15.00. Lars Gustavsson och ungdomar från Marghita m.fl. medverkar.

Vi hoppas på en trevlig eftermiddag, då vi kan stödja arbetet och få inspiration till fortsatt engagemang för barn och ungdomar i Rumänien

Kom själv och ta andra med! Notera det i Din [...] Läs mer

Möte för AU-rådet i Värnamo 7 nov

EFI-fadders arbetsutskott (AU-rådet) kommer lördagen den 7 november vara samlade i Värnamo för att arbeta med viktiga framtidsfrågor. Lars Gustavsson, huvudledare för arbetet på plats i Marghita kommer också delta i mötet.

Har du frågor kring arbetet kontakta en kontaktperson eller några i AU-rådet så hjälper de gärna dig.

EFI möte i Nyköping 22 mars kl. 18:00

Den 22 mars kl. 18:00 är du som vill välkommen till Filadelfiakyrkan i Nyköping för en informationskväll om EFI-Fadders arbete!