Härliga sommarläger!

IMG_3783Vi är inne I augusti och många barn har fått vara med om härliga veckor på FCEs lägergård I byn Chislaz i Rumänien, men flera läger återstår.

Barnen i ”After School”, vilket är mera än ett läxhjälpsprojekt, har haft läger i två omgångar. Den första veckan i juni var regnig och lite kylig, men barnen stortrivdes och hade roligt. Den andra gruppen prickade in en vecka som var så varm att de fick hålla sig inomhus de varmaste timmarna.

Lägret för fosterhemsplacerade barn blev något av reunion då andra barn, som också vuxit upp på Casa Alba besökte lägret. De här barnen har så roligt tillsammans! Barnen och ungdomarna från Casa Silvia trivdes så gott att de gärna stannat längre.

IMG_3785En vecka samlades 25 barn från familjer med fattigdom och andra svårigheter. För dem är lägerveckan i Chislaz årets höjdpunkt då de får vara fria, njuta och ha roligt!

För närvarande är drygt tjugo barn från FCEs familjehem på lägergården i två veckor. Poolen intill är populär. Några var där och badade kl 5 en morgon när de andra gv sig ut på fisketur. Barnen har lärt sig nya sånger och fått glädja människor i byns kyrka och på ett hem för funktionshindrade. IMG_3784

Nu väntar ungdomarna på Dagcentret, särskolebarnen och tonåringar från missgynnade familjer på att få åka på läger.

Volontärer på plats i Chislaz och alla ni gåvogivare gör dessa läger möjliga!

Wonderful summer camps!

IMG_3783August has come and many children have experienced wonderful weeks at FCE´s camp site in the village Chislaz in Romania, but more camps are yet to come.

The children in the After School-project, which is more than a project for help with homework, have had two different camps. The first week of June was rainy and a bit chilly, but the children loved it and had a great time. The second group came on a week so hot that they had to stay inside during the hottest hours. 

The camp for children in foster care became something of a reunion when other children, who also grew up at Casa Alba, came to visit the camp. They children are really having fun together! The children and youth from Casa Silvia enjoyed it so much that they wanted to stay longer.

IMG_3785One week 25 children from families with poverty and other difficulties came to camp. For them the camp week in Chislaz is the highlight of the year when they can be free, enjoy themselves and have fun!

IMG_3784Right now about twenty children from FCE’s family homes are at the camp site for two weeks. The pool next to the camp is very popular. Some were there at 5 o´clock in the morning, when the others went out fishing. The children have learned new songs and have made people in the village church and at a home for disabled happy with their singing.

Now the youth from the Day Centre, the children from the Special Needs School and teenagers from disadvantaged families are waiting to go to camp.

Volunteers on location in Chislaz and all of you sponsors make these camps possible!

EFI Fadder