Intressant bok om människohandel

Skuggans lagKriminalinspektör Simon Häggström är chef för polisens prostitutionsgrupp i Stockholm. Han är aktuell i media och ger intervjuer i radio, TV och tidningar med anledning av hans nyutkomna bok ”Skuggans lag –En spanares kamp mot prostitutionen”. Den beskriver den brutala verkligheten av vår tids slavhandel. Många utländska kvinnor,  (åtta av tio av de kvinnor prostitutionsgruppen anträffar kommer från Rumänien), utnyttjas på ett grymt sätt efter att ha gett sig i väg från fattigdomen för att försöka tjäna pengar. Unga kvinnor utan familj och nätverk är lättlurade offer och löper stor risk att hamna i människohandlarnas klor.

Simon Häggström växte upp i Örtomta där EFI Fadder föddes i början av nittiotalet och följde arbetet tills han tillsammans med kollegor i Stockholm, besökte EFI Fadder/FCEs arbete  Marghita sommaren 2013. De gjorde en studieresa till  Rumänien för att lära sig mera om den bakgrund och sociala utsatthet, som många av de rumänska kvinnorna, som hamnar i prostitution i Europa, kommer ifrån. Att det idag finns rena ghetton i ett EU-land bara ett par timmars flygresa från Sverige blev en ögonöppnare för dem. Simon blev berörd av EFI Fadder/FCEs arbete i Marghita där ungdomar, som utnyttjas i olika sammanhang i Europa, fått hoppet tillbaka och han såg att det förebyggande arbetet räddar många från att hamna där.

Då EFI Fadder firade 25 år den 7 november 2015, var Simon Häggström en av de uppskattade gästtalarna i den stora jubiléumssamlingen i Cupolen i Linköping.

I sin bok nämner Simon Häggström EFI Fadder som en organisation, som med hjälp av gåvor kan göra livsavgörande insatser för människor som har hamnat eller riskerar att hamna i människohandlarnas klor. ”Det är ideella organisationer drivna av eldsjälar, men för sin överlevnad är de beroende av att människor som du och jag bidrar ekonomiskt”, skriver Simon i sin aktuella bok.

Klicka på länken nedan för att läsa en intervju med Simon i tidningen ETC;

http://www.etc.se/inrikes/han-leder-polisens-torskfiske

 

Volontärsresa

Den 12 april åkte ett liten gäng från Linköping ner till Marghita, en liten stad i Rumänien ca 6 mil från ungerska gränsen. Där fick vi under en vecka se det arbete, som Lars och Barbro Gustavsson har byggt upp. EFI Fadder heter insamlingsstiftelsen i Sverige, som stöder organisationen FCE i Rumänien, vilken har som målsättning att hjälpa övergivna barn och ungdomar till en framtid!

Under denna vecka fick vi vara med och hjälpa till med det som behövdes, det vi kunde och ville hjälpa till med. Jonas och Patrik fick sätta igång och anlägga en ny gräsmatta framför volontärshuset. Carin och Helena var med och sorterade kläder och hjälpte till i Dagcentret. Ulla hjälpte till att sortera kläder och klippa hår. Morgan hjälpte till där elproblem fanns och jag själv hjälpte till med datorer och att installera skrivare. Det fanns redan ett volontärsgäng på plats och de höll på att tvätta och skrapa två hus, som organisationen har, för att kommande gäng skulle måla  husen. Alla volontärer som var där hade något de kunde bidra med, allt från matlagningen till fixa med hus och datorer, och allt där emellan.

Det var härligt att komma ner och se det arbete som byggts upp och kunna hjälpa till med det jag kan. När det berättas om EFI Fadder förstår man inte hur stort arbetet är just nu. Det överrumplade mig lite och det var bra att de har en tavla som visar de ställen EFI Fadder arbetar på. Många av husen de har, är svenska gula trähus, så det är lätt att hitta dem. Vi fick se de olika verksamheterna. Det var bl a ett Dagcenter för funktionshindrade ungdomar, After school, som hjälper barnen med läxhjälp, samarbete med ett statligt vårdboende för vuxna med funktionshinder och en depå där de bland annat har kläder för utdelning.

Jag hade inga direkta förväntningar när jag åkte , men blev ändå överrumplad av arbetet som finns! Redan när vi kom dit sent (ett på natten!) blev vi välkomnade av Lars och Barbro. Dagen efter träffade vi det volontärsgäng som fanns och fick en rundvisning av anläggningen. Det jag möttes av var öppna och välkomnade händer och jag kände mig hemma! Den känslan fortsatte under de dagar vi var där och blev bara starkare, så jag förstår att barnen och ungdomarna som kommer dit känner sig hemma. Genom att möta barnen och ungdomarna som fanns i någon av verksamheterna, kunde jag se en glädje i deras ögon och jag förstod att arbetet som EFI Fadder gör är viktigt! Att se hur Gud fått använda Lars och Barbro, samt flera personer, att bygga upp denna organisation som hjälper de hjälplösa, det värmer mitt hjärta och tron på en god, hjälpsam Gud förstärks!

Nu när du har läst detta kanske du funderar ”Hur kan jag hjälpa till?”. Det går att göra på flera olika sätt. Förutom att du kan åka dit som volontär, som jag gjorde, går det också att bli fadder och regelbundet stödja EFI Fadders arbete. Men framför allt kan du vara med i bön för arbetet! Du hittar fler sätt på EFI Fadders hemsida (http://www.efifadder.se/hjalpa-till/).

Det var tråkigt att lämna Marghita, men denna gång var det bestämt en vecka. Från att kommit till försommaren, kom vi tillbaka till vad som kändes som vinter. Detta var min första gång, som jag åkte dit, men jag vet att det inte var den sista gången!

Robert ”Wobban” Karlsson

20-årigt skolengagemang

Återigen har ett laddat skolgäng kommit till FCE i Marghita för att se vart deras insamlade pengar går och för att lära känna dem, som får ta emot hjälpen. Elva högstadieelever och fyra vuxna kom i två minibussar och stannade en vecka. Denna resa görs vartannat år med nya elever och så har konceptet sett ut de senaste tjugo åren.

1996 började de båda högstadieskolorna Attarpsskolan i Bankeryd och Junedalsskolan i Jönköping tillsammans samla in och skicka pengar till Rumänien. Två år senare reste en grupp från de båda skolorna till Marghita i Rumänien och sedan dess har det alltid funnits elever på skolorna, som sett och upplevt verksamheten på plats. Engagemanget i Bankeryd startade redan 1992. Eleverna på Attarpsskolan gjorde då en arbetsdag och beslutade att de pengar de fick in skulle gå till EFI Fadders ganska nystartade arbete i och runt Marghita i Rumänien. På hösten samma år reste initiativtagaren Stefan Karlsson, som fortfarande jobbar på Attarpsskolan, till Marghita tillsammans med två elever för att med egna ögon se vad som var på gång.

Det besöket resulterade i att skolan anordnade ännu en arbetsdag 1993, för att kunna skicka pengar till renoveringen av barnhemmet/skolan i Popesti, som EFI Fadder hade börjat. Stefan reste återigen till Rumänien med nya elever och han blev inbjuden till Junedalsskolan att visa diabilder och berätta. Han tände Christer Sjöberg, som blev eldsjälen på Junedalsskolan.

Stefan och Christer har sedan dess motiverat, drivit och kämpat fram detta skolengagemang genom med- och motgång. Arbetsnamnet blev Elever hjälper Elever och satsningen har blivit beundransvärd och unik . Skolelever kan arbeta en dag för att göra en god insats i världen och resultaten blir bättre när  kopplingen till hjälpprojektet är tajt och skolorna får feedback på var pengarna hamnar och vad de går till.

”För varje gång vi kommer till Marghita, så ser vi utvecklingen. Det är pedagogiskt klockrent och det inspirerar eleverna”, säger Stefan. ”Tex grushögen vi ser, har förvandlats till en lägergård när vi kommer nästa gång och det vi såg påbörjat för två år sedan är idag en fungerande Dagcenterverksamhet.” ” EFI Fadders arbete är trovärdigt och administrationen är mycket låg. Vi vet att pengarna når fram”, säger både Stefan och Christer övertygande. Det låter så enkelt och de säger att det är enkelt och att en pusselbit är att de åker regelbundet till Rumänien och ser vad som händer.

De s.k. solidaritetsdagarna är idag obligatoriska. Niorna har sin dag på hösten och sjuorna och åttorna på våren. Det är upplagt som en temadag med aktuella ämnen och de elever, som varit i Rumänien berättar om verksamheten för de övriga. På eftermiddagen går eleverna ut till olika arbetsplatser, får betalt för jobbet de utför, alla pengar läggs ihop med det som kommer in via bössinsamlingar och tillsammans blir det en STOR summa.

Varken Stefan eller Christer hade trott att de skulle hålla på så här många år, men båda är överens om att det är en win-win situation. Man gör något bra för Rumänien och de svenska eleverna lär sig se hur bra de har det och att de kan dela med sig till den som har det sämre.

Dessa båda goda föredömen brinner för att människans empati ska segra i samhället och de jobbar för att svenska högstadieelever ska få upp ögonen för andras behov. ”Man vet inte vad detta lett till”, spånar de. ”Kanske de som hjälpt till med detta och nu är vuxna, gör något för andra idag!”

Christer & Stefan

 

 

 

 

 

 

 

Eldsjälarna Christer Sjöberg, Jönköping och Stefan Karlsson, Bankeryd

EFI Fadder