Byggnation på gång

I samarbete med Erikshjälpen driver FCE ett projekt i en romerbosättning i Marghita för att lyfta människor ur hopplöshet, fattigdom och arbetslöshet. Det är ett långsiktigt projekt, som bygger på stor respekt, förståelse och uthållighet. Redan visar sig goda resultat och möjligheten för barnen att gå i skolan är ett stort lyft. Just nu pågår ett bygge av ett sk hygiencenter och aktivitetshus. Hygiencentrat är byggt med murblock medans aktivitetshuset byggs av väggblock i trä tillverkade av EFI Second Hands verkstad i Lindstad, Sverige . Svenska volontärer är på plats för att bygga takstolar och resa dessa block tillsammans med FCEs byggteam. Axel mot axel skapas bättre levnadsförhållanden och större livskvalité för medmänniskor.

Aktivitetshuset byggs i anslutning till Hygiencentrat
Aktivitetshuset byggs i anslutning till Hygiencentrat
Lars-Göran Martinsson ledare för det svenska byggteamet och Florin Aslovici ledare för det rumänska byggteamet
Lars-Göran Martinsson ledare för det svenska byggteamet och Florin Aslovici ledare för det rumänska byggteamet

Ökat samarbete ska hjälpa romer i Rumänien

Florin Oprescu, Lee Saville och Lars Gustafsson FOTO: JOHANNES OTTESTIG
Florin Oprescu, Lee Saville och Lars Gustafsson
FOTO: JOHANNES OTTESTIG

Utbildning är ofta en väg bort från fattigdom. Men det räcker inte.

Det behövs till exempel även mentorer som kan förbereda romerna på ett arbetsliv, säger Lee Saville.

På fredagen samlades drygt 120 personer i Stockholm för att diskutera romernas situation. Men det var inte frågan om tiggeri i Sverige som stod i fokus – i stället var roten till problematiken i Rumänien i centrum.

Det handlar om tusenåriga rötter, berättade Lee Saville från organisationen Networks.

Han betonade vikten av långsiktighet och tålamod.

Tyvärr ska allt i dagens samhälle gå så otroligt snabbt. Det innebär samtidigt att vi snabbt tappar intresset.

Föräldrarna är nyckelpersoner

Enligt Lee Saville är alla inblandade överens om att utbildning är avgörande för en varaktig förändring. Men han sa samtidigt att det inte räcker.

Kontexten är sådan att man måste arbeta brett för att inte allt ska upprepa sig. Det behövs till exempel mentorer som kan förbereda romerna på ett arbetsliv.

Florin Oprescu från den kristna hjälporganisationen Somebody Care, som samarbetar med Hjärta till hjärta, betonade betydelsen av stöttning för romska barn när de kommer hem från skolan. Han gav flera exempel på viktiga stödfunktioner, men återkom till att föräldrarna är nyckelpersoner.

Ingen nämnvärd förbättring

En del romer lyckas tjäna pengar utomlands och återvänder hem rika. Men Lee Saville varnade för att det lätt ger fel signaler.

Den rikedomen har ofta ingenting med utbildning att göra. Och även om pengarna har kommit till på helt lagliga vägar så kan de, om det saknas andra alternativ, underminera arbetet där fokus ligger på utbildning. Barnen behöver bra förebilder och vi måste vara medvetna om att den här typen av förändring sker långsamt.

I dagsläget arbetar en rad svenska organisationer i Rumänien för att hjälpa landets romer. Vissa organisationer fokuserar på enskilda byar medan andra satsar mer brett. Men konferensdeltagarna medgav att situationen inte har förbättrats på något nämnvärt sätt under de senaste fem åren.

Inte är en enhetlig grupp

Ett av målen med arrangemanget var att öka samarbetet och transparensen mellan organisationerna för att effektivisera ansträngningarna.

Arbetet är komplext eftersom romer inte är en enhetlig grupp. Samma metod fungerar inte överallt utan man måste anpassa verksamheten till omständigheterna, sa Florin Oprescu.


Detta är en artikel ur Dagen av Johannes Ottestig den 24 april 2018.

Scaun-lift

Clădirea în care au loc cursurile scolii pentru copii cu nevoi speciale din Marghita a avut nevoie de măsuri de accesibilizare, astfel încât persoanele cu deficiențe locomotorii să poată ajunge cu ușurință la etajul clădirii, unde sunt situate săli de clasă și cabinete de recuperare.

Fundația Creștină Elim a dorit să se implice în soluționarea acestei chestiuni și să contribuie la garantarea accesului la educație pentru toții copiii.

Astfel a contactat o fundație din Olanda: Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen. Aceasta la rândul ei a contactat o firmă de profil din Olanda, Otolift Trapliften, care a donat și a montat un scaun-lift in incita clădirii.

A fost a experiență frumoasă și un exemplu care adeverește că împreună putem aduce bucurie pentru cei în nevoie.

IMG_8856

Think what a stair lift can do

The School for Special Needs Children in Marghita needed to be improved, offering accessibility, so that the children with physical disability can easily go to the second floor, where classes are located.

Elim Christian Foundation, FCE, wanted to be involved in solving this situation and to guarantee the right to education to all the children. Thus, we contacted a Duch organization, called Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen.  They in turn contacted a company, Otolift Trapliften from Holland, who donated and installed a stair lift in the building.

It has been a very nice experience and an example that shows that together we can bring joy for the needy.

IMG_8856

Tänk vad en trapphiss kan göra

Det behövdes en förbättring i Särskolan I Marghita för att inte utesluta någon från att gå i skolan utan underlätta för de funktionshindrade barn, som har sina klassrum på andra våningen. Fundația Creștină Elim, FCE, ville göra något för att lösa det problemet och kontaktade en holländsk organisation, som heter Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen. De i sin tur tog kontakt men den holländska firman Otolift Trapliften. De var villiga att skänka och installera en trapphiss i skolbyggnaden, vilket redan är genomfört.

Detta var en positiv erfarenhet, som visar att tillsammans kan vi skänka glädje till behövande.

IMG_8856

EFI Fadder