Arbetet växer

Ca 100 barn har lämnat Casa Albă och fått familjer. Då det kommer hälsningar med positiva rapporter, känner de som kämpat för att rädda barnen att det varit värt varje ansträngning! Sedan det 2003 blev stopp för internationella adoptioner, blev barnen tyvärr kvar längre tid på Casa Albă.

bild 1Inga bebisar fick längre tas emot, men däremot lämnades större barn, vilka myndigheterna fråntagit föräldrarna. Casa Albă blev ett hem för skolbarn och även om personalen gjorde allt de kunde för att det skulle vara så hemlikt som möjligt, så är det inte normalt att bo i kollektiv.
2009 gick drömmen om att alla Casa Albă-barn skulle få en familj, i uppfyllelse. Barnen bor i FCE:s familjehem, i fosterfamiljer och en del har adopteras.

1997 slutade den första gruppen av tonårspojkar på Cadea. 13 av dem hade ingen familj att komma till, utan lämnades utanför skolan med en plastpåse av tillhörigheter i handen. För dem som kände dessa pojkar var det en stor utmaning, för ingen vill se den man älskar på gatan.
Det första transithemmet öppnades i Marghita 1998 och fram till dess bodde pojkarna i den orenoverade lägergården i Svarta Skogen. Standarden var inte så mycket bättre än den de kom ifrån, men trygghet, tillräckligt med mat och hopp för framtiden var nya ingredienser i tillvaron.

Först år 2001, då de tre transithemmen var klara, kunde pojkar som slutade skolan på Cadea flytta direkt in i transithem. Under de här åren erbjöds alla som inte hade familjer en plats i ett transithem.

1997 fick FCE uppdraget av staten att driva internatverksamheten för att förändra de kaotiska och destruktiva förhållandena. Ungdomarna behövde bli bättre förberedda på ett liv ute i samhället.
Från 1994 då internatet öppnades och fram till 2004 då det stängdes, gjorde FCE:s personal och volontärer stor skillnad i dessa ungdomars liv!

Det var endast pojkar som slutade skolan på Cadea och togs emot i FCE:s tarnsithem, men 2004 öppnades det första hemmet för flickor. Senare har staten gett tillstånd för yngre ungdomar att flytta från barnhemmet i Popești till FCE:s transithem. Med stora ansträngningar har de klarat normalskolor och flera har tagit studenten!

På Casa Albă var det ofta avskedsfester. Trots separationen var det en glädje att se ett barn få en mamma och en pappa! En del barn kunde inte adopteras eller placeras i fosterhem p g a olika funktionshinder, så i mars 2003 öppnades Casa Silvia vilket är ett hem för funktionshindrade barn och ungdomar. Silvia, som var med bland de första barnen som flyttade till Casa Albă, fick ge namn till det nya hemmet.
Tidigare hade särskolan startat för att barnen med särskilda behov skulle få möjlighet till skolgång och inte skickas till barnhem.

Sedan 1997, då de första slutade på Cadea, har arbetsträning och arbetsplatser erbjudits inom FCE, för många av dem som vuxit upp på barnhem hade svårt att få ett arbete och att behålla det. För att kunna driva företagsverksamhet startades PRO Elim. En biltvätt öppnades 2002 och har gett jobb till många killar. Eftersom det inte var vinstgivande stängdes biltvätten och caféet, som fanns i anslutning, våren 2007. Hösten 2010 öppnades biltvätten på nytt. Idag har de flesta av ungdomarna som flyttar ut från transit/familjehemmen jobb ute i samhället.

År 2002 invigdes en fin frisersalong, där några av transitungdomarna fått utbildning. 2006 stängdes salongen och är idag ombyggd till ett familjehem för fem flickor i låg- och mellanstadieåldern, ”Casa cu flori”. Phyllis Parker från USA är en volontär som ligger bakom frisörutbildningen och salongen. Hennes arbete har lämnat starka intryck!

Läs Phyllis Parker berättelse om starten av frisersalongen och hur hon blev ledd till Marghita i EFI:s nyhetsbrev från mars 2001!

Särskolan växte och för varje ny klass, som kom till, fick ett nytt klassrum ordnas. Då det blev för många väggar och för små rum, kunde några klasser. hösten 2009, flytta in i Casa Albas lokaler.

Special needs schoolDå den första särskoleklassen slutade skolan undrade förtvivlade ungdomar och deras familjer vad som nu skulle hända med dem. Att de skulle sitta hemma verkade så meningslöst, så då sommarlovet tog slut hösten 2011, startade FCE ett Dagcenter i alla enkelhet i Casa Albas bottenvåning. Det har så småningom utvecklats och sedan maj 2014 finns Dagcentert i nya lokaler på FCEs område på Str Balcescu.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

EFI Fadder