Så började det

1990 blev de mycket svåra förhållandena i Rumänien kända genom media och människor från olika platser reste dit för att hjälpa folk i nöd. Särskilt de övergivna barnen var mycket utsatta. Människor från olika församlingar i Sverige som sett behoven och börjat skicka hjälpsändningar startade ett samarbete och bildade EFI. Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta blev juridiskt ansvarig. För att få transportera mat, byggmateriel mm över gränserna behövde gåvogivaren ett gångbart namn och en giltig stämpel. Därav föddes namnet Elim Fellowship International (EFI). 00120001

Namnet Elim kommer från Gamla Testamentet där det står att läsa om då Israels folk vandrade i öknen. De kom då till en plats med tolv vattenkällor och sjuttio palmträd.
Den platsen hette ELIM och det är just en sådan oas som EFI vill vara.

På rumänska passade inte bokstavskombinationen EFI så det blev Fundatia Crestina Elim (FCE) som betyder den Kristna Organisationen ELIM.
Arbetet koncentrerades till barnsjukhuset i Marghita, barnhemmet i Popesti och ålderdomshemmet i Ciutelec. På barnhemmet behövdes en genomgripande renovering av den stora skolbyggnaden. För att få in medel startades ett faddersystem 1992.

IMG_21582013 såg Elimförsamlingen i Askeby att EFI Fadders arbete blivit så omfattande att det var för stort för dem att stå som huvudman. 2014 bildades EFI Fadder Insamlingsstiftelse och beviljades 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Under 2015 flyttades faddersystem mm över till den nya stiftelsen, som sedan starten leds av en egen styrelse.

Läs innehållet i EFI:s första broschyr från 1992