FCEs organisation och styrelse

Verksamheten i Margitha bedrivs inom organisationen FCE (Fundația Creștină Elim)

FCE är en icke-statlig organisation, NGO (non-governmental organisation).  Klicka här för att läsa årsrapporter.

För den dagliga verksamheten ansvarar ledningsgruppen, bestående av fyra personer varav en är verkställande direktör. Verksamheten är organiserad i ett antal projekt med ansvariga projektledare vilka rapporterar till ledningsgruppen.

FCE har drygt sjuttio anställda varav en del arbetar deltid. De flesta arbetar direkt med barnen och ungdomarna i familjehemmen, som fosterföräldrar, på stödboendet Brândușa, på särskolan, på Dagcentret och i After School-verksamheten. Andra arbetar i storköket, snickeriet, byggföretaget, second hand-butiken.

FCEs styrelse består av medlemmar från Rumänien och Sverige. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är ett stöd för verkställande direktören och ledningsgruppen. Styrelsen fastställer budget, affärsplan och strategier.

I FCEs ledningsgrupp ingår Valentina Ferche VD, Lidia Micula, Cosmina Mârze och Lars Gustavsson.

Ledningsgruppen

Cosmina, Lidia, Valentina, Lars

I FCEs styrelse ingår Valentina Ferche, Lidia Micula, Cosmina Mârze, Frederic Balla, Maria Bark, Margareta Josefsson, Christer Carlsson, Marianne Åsebrant, Gunnar Axelsson, Lars och Barbro Gustavsson.

FCE Styrelse

Främre raden: Valentina, Cosmina, Margareta, Lidia. Bakre raden: Lars, Christer, Frederic, Maria, Barbro