FCE:s anställda

FCE har drygt sjuttio anställda varav en del arbetar deltid. De flesta arbetar direkt med barnen och ungdomarna i familjehemmen, som fosterföräldrar, på stödboendet Brândușa, på särskolan, Dagcentret och After School-verksamheten.

På kontoret finns ledningsgrupp, socialsekreterare, ekonomiansvariga och andra projektledare.

Andra arbetar i storköket, snickeriet, byggföretaget och second hand-butiken. Några av de anställda är ungdomar, som gått igenom FCEs integreringsprogram och fått en chans till ett jobb.

FCEs anställda är välutbildade och arbetar tillsammans för att hjälpa människor med behov.

Anställda-2018