Styrelsen i EFI Fadder Insamlingsstiftelse

I Sverige finns en styrelse som leder EFI Fadder Insamlingsstiftelses arbete. Det är människor som på olika sätt är starkt engagerade i Rumänien och regelbundet tar del i arbetet i Marghita. De sköter faddersystemet, tar fram och sprider informationsmaterial, organiserar hjälpsändningarna, värvar gåvogivare och arrangerar informationsträffar mm. De kan svara på alla dina frågor, se kontaktsidan för mer information.

Styrelse

Anders Ekstedt, ordförande  070 4931808

Margareta Josefsson, vice ordförande, sekreterare

Ingalill Lägersten

Gunnar Axelsson

Christer Carlsson

Suppleanter

Hans Lundberg

Daniel Zethson

David Elander

Ständigt adjungerad

Alf Petterson, ekonomi