Företagssponsring

Har du ett företag eller är anställd på ett företag där ni av någon anledning har för mycket på lagret, kan det komma till nytta i EFI Fadder Insamlingsstiftelse/FCE:s verksamhet i Marghita, Rumänien! Det kan handla om byggmaterial, kläder och skor för barn och ungdomar i skolåldern, matvaror, hygienartiklar mm.

För mer information skriv till Hans Lundberg teknial@telia.com.

Sponsring med en summa pengar varje månad är en stor hjälp för EFI Fadder/FCE:s verksamhet!

Firmanamnet kommer då med i nyhetsbrevet.

Skriv till christercarlsson@telia.com för mera information!