Byggteam

Alltsedan arbetet med att hjälpa de övergivna barnen och ungdomarna startade i början av 90-talet har renoveringar och byggnationer ständigt pågått. Det började med restaurering av statliga institutioner för att ge barnen bättre förhållanden. Därefter följde lägergård, Casa Albă, Casa Silvia, transithemmen och sedan byggdes kontor, depå, ungdomsgården Klubben mm.

2008 var det nya gäst- och volontärshuset färdigt. Det var en kontorsbyggnad i Vrigstad, Sverige som skänktes. Frivilligarbetare monterade ned byggnaden och en del av dem följde med till Rumänien för att bygga upp den.

2009 blev stödboendet Brândușa inflyttningsklart9

2010 byggdes lägergården i Chișlaz. De väggblock, som blev över då gäst- och volontärshuset byggdes, räckte precis!

2012-2013 byggdes familjehemmet ”Poiana Verde” i Marghita.

Våren 2014 fick Depån en välbehövlig tillbyggnad och samtidigt fick Dagcentret nya, fina lokaler på rekordtid då två skänkta baracker byggdes samman med Snickeriets yttervägg.

Senare har tillbyggnader gjorts till familjehemmen och 2017 blev renovering och tillbyggnad av Second Hand-butiken klar.

2019 invigdes Aktivitetshuset och Hygiencenter i romerbosättningen Tudor i Marghita. Aktivitetshuset är byggt av väggblock tillverkade av volontärer i Lindstad utanför Värnamo.

 

FCE har anställda på byggsidan, men sk byggteam, framför allt från Sverige, har varit till mycket stor hjälp. Byggteamen brukar stanna 1-2 veckor och arbeta intensivt. Mycket blir gjort och de som kommer får också inblick i verksamheten. Många kommer tillbaka gång på gång.

Är du intresserad att följa med på en byggresa, kontakta:

Arne Holmsten:  arne.holmsten@gmail.com

Byggteam