Bli volontär

Många människor har varit och är involverade i FCEs arbete. De har gett och ger sin tid och sina pengar för att förbättra levnadsförhållandena för de människor som FCE hjälper.

2008 blev gäst och volontärshuset färdigt. Det fyller en stor funktion för volontärer och även för gruppGäst-o-volontärshuser och gäster, som kommer för att delta i arbetet i Marghita. De boende är ansvariga för huset och turas om att städa och laga mat. Volontärer och besökare betalar driftskostnaderna för gäst- och volontärshuset. Som volontär betalar man själv alla sina kostnader.

Att vara volontär innebär en möjlighet att hjälpa. Samtidigt är det en chans att upptäcka sina gåvor och använda dem. Antingen det handlar om att ta hand om barn, jobba med IT, laga mat eller snickra, så är allt viktigt för FCE. Volontärer har också en stor uppgift att informera och värva gåvogivare i sina hemländer.

Läs här vilka volontärer FCE behöver.

Vill du bli volontär, så skriv till elim@fce.ro för att få mer information

IMG_2348