Hjälpa till

Det finns många sätt på vilket du kan vara med och hjälpa till. Du har i din hand verktyg, som du kan använda för att hjälpa andra.IMG_2348

 • Du kan bli fadder och på så vis regelbundet stödja EFI Fadders arbete.
 • Du kan skicka in pengagåvor.
  Gör en insamling i samband med en högtidsdag eller i ett annat sammanhang! Var kreativ och frimodig! Du ”tigger” inte till dig själv, utan till ett gott ändamål!
 • Du kan sprida information!
  Berätta om EFI Fadder/FCE:s arbete! Berätta för företag att man kan bli sponsor och för enskilda att man kan bli fadder!
 • Du kan samla in material, som behövs i arbetet!
 • Du kan be för arbetet!
 • Du kan komma till Marghita för att hjälpa till i arbetet som volontär eller som korttidsarbetare t ex i byggteam.
  Mer information kan du få genom att skriva till elim@fce.ro

Många kan berätta om hur berikande deras hjälpinsatser varit och att resor till Rumänien satt spår för livet. Man får mycket tillbaka om man är villig att hjälpa andra!