EFI Fadder Insamlingsstiftelse i topp!

EFI Fadder har alltid varit en transparent organisation. Det finns en strävan att absolut så mycket som möjligt av de pengar som skänks ska gå direkt till arbetet med att hjälpa människor med olika behov.  Det finns också en glädje och en stolthet i att EFI Fadder lyckas så väl med detta.

Det är bra när en grävande journalist går in på Svensk Insamlingskontroll för att se hur de olika kristna hjälporganisationerna använder gåvogivarnas pengar. I tidningen DAGEN torsdagen den 31 oktober 2019 lägger denne journalist bland annat fram uppgifter om hur mycket av organisationernas intäkter som går åt i administrativa omkostnader. Däri ingår personalkostnader, marknadsföring och sådant som har med redovisning och revision att göra. För en organisation med 90-konto får dessa kostnader vara högst 25 % av intäkterna. EFI Fadder Insamlingsstiftelse har endast 1 % vilket är mycket ovanligt.

Därmed hamnar EFI Fadder högst upp av alla på listan av kontrollerade organisationer.  Nyckeln till detta är VOLONTÄRARBETE. Allt administrativt arbete, som finns i EFI Fadder, tas om hand av frivilligarbetare. Människor som med glädje och engagemang  sköter dessa sysslor på sin fritid. EFI Fadder har också många ”ambassadörer” runt om i Sverige, som med sin personliga berättelse sprider information, värvar månadsgivare och samlar in pengar. Detta är den stora marknadsföringen. Många är volontärer i Second Hand-butiker, som skänker pengar till organisationen. Det allra största bidraget och de allra flesta volontärerna finns i EFI Second Hand i Värnamo. Tacksamheten är stor till alla dem som jobbar för att så mycket som 99% av insamlade medel går direkt till hjälpbehövande!

Allt som samlas in i EFI Fadder Insamlingsstiftelse går till FCE i Marghita Rumänien. Där finns flera olika projekt för att stötta barn och ungdomar, som lever åtskilda från sina familjer, barn och vuxna med funktionshinder samt för integration av utsatta romer. Läs om de olika projekten här på hemsidan.

Bli månadsgivare du också och upplev meningsfullheten och tryggheten i att ge ditt månatliga bidrag till EFI Fadder! Läs här hur du blir månadsgivare.

Vill du ha vårat nyhetsbrev så fyll i dina uppgifter här