Nytt nyhetsbrev ute

Nu har Nyhetsbrev nr 4 2016 kommit ut.