Tidningsartikel om Hans och Lisbeth Lundbergs EFI Fadder engagemang

Vi har många fantastiska entusiaster som i många år gjort storartade insatser för EFI Fadder. Två av dem är Hans och Lisbeth Lundberg i Lammhult som här intervjuas i en tidningsartikel i Smålandsposten. Smålandsposten2maj2015