EFI Fadders julgåva

Köp EFI Fadders julgåva!
Då är ni bl.a med och ger fattiga romska barn en chans att gå i skolan!

Beställning sker via email: gavokort@efifadder.se Tel: 0705 611906.

Med reklamfilmerna nedan kan du sprida informationen till andra!