Sön 4 okt kl. 10:00 Informationsmöte för EFI Fadder i Åsarps Missionskyrka

Simon Danielsson och Martin Königsson visar bilder och informerar om EFI:s arbete i Rumänen.